Registrace

Registrace bude otevřená od 15. ledna do 20. března 2022.

Registrační formulář naleznete zde.

Vzhledem k vývoji pandemické situace se konference bude konat hybridní formou: prezenčně v Praze a virtuálně přes platformu Zoom.

Konferenční poplatek činí 10 euro. Vybírat se bude v hotovosti přímo na místě od těch, kteří se konference zúčastní prezenčně. Od těch, kteří se zúčastní distančně, se poplatek vybírat nebude.

Účast na konferenci je možné si zapsat jako volitelný předmět (3 kredity). Předmět najdete v SISu pod názvem IFUSCO – International Finno-Ugric Students’ Conference (kód AFN200044). Informace k předmětu jsou uvedeny v SISu česky a anglicky a předmět je vhodný k zapsání i pro zahraniční studenty.

Na organizaci konference je možné se podílet jako dobrovolník (během týdne, kdy bude konference probíhat). Případným zájemcům z řad studentů můžeme nabídnout spolupráci ve velmi přátelské a inspirativní komunitě (nejen) studentů ugrofinských jazyků.