FAQ

1. Co je to IFUCSO a z čeho zkratka pochází?

Za zkratkou IFUSCO se skrývá anglickojazyčné pojmenování konference International Finno-Ugric Students’ Conference. Jedná se o každoroční mezinárodní konferenci pořádanou studenty pro studenty, která sdružuje všechny se zájmem o ugrofinské (uralské) jazyky a národy.

2. Kdy a kde se IFUSCO XXXVII koná?

IFUSCO XXXVII se koná v Praze ve dnech 23. až 27. května 2022. Konference bude mít hybridní formu a bude probíhat jak prezenčně na místě, tak v online podobě skrze platformu Zoom.

3. Kdo se může konference IFUSCO zúčastnit?

Každý, jehož zájem jsou ugrofinské, potažmo uralské národy, jazyky a kultura. Příspěvky jsou obvykle prezentovány studenty různého stupně vysokých škol napříč obory (jazykověda, etnologie, folkloristika, historie, literární věda, překladatelství, pedagogika, ekonomie a další) a týkají se rozličných témat. Účastnit se mohou i nadšenci z řad ne-studentů, jejichž zájmy či výzkum jsou orientovány na uvedené zaměření konference.

4. Můžu se účastnit konference bez vlastního příspěvku?

Ano, konference je možné se účastnit i bez prezentace.

5. Jaká témata jsou akceptována pro IFUSCO XXXVII?

IFUSCO je konference ugrofinistiky, příspěvky se tedy mají vztahovat k ugrofinským studiím. V rámci programu jsou vyčleněny sekce věnované jednotlivým oborům (jazykověda, etnologie, folkloristika, historie, literární věda, překladatelství, pedagogika, ekonomie a další).

6. Jaký je oficiální jazyk konference?

IFUSCO bylo vždy vícejazyčnou konferencí. Používají se jak uralské jazyky, tak angličtina, ruština a němčina. Uvítáme však, pokud účastníci při prezentaci upřednostní uralský jazyk. Již tradiční je také pravidlo tří jazyků, podle kterého by konferenční příspěvek měl obsahovat tři jazyky – jiný jazyk pro abstrakt, jiný pro handout nebo promítanou prezentaci a taktéž jiný pro ústní prezentaci příspěvku.

7. Jak dlouhá má být prezentace?

Každá prezentace trvá 20 minut včetně času na dotazy. Je jen na vás, zda chcete prezentovat 15 minut a 5 minut nechat na dotazy, nebo prezentovat 10 minut a prostor pro otázky mít také na 10 minut.

8. Kdy a jak se můžu registrovat?

Registrovat se můžete na webu konference do 20. 3. 2022. Pokud plánujete prezentovat vlastní příspěvek, je nutné odeslat abstrakt přes formulář na webu do 10. 4. 2022.

9. Kolik za účast zaplatím?

Konferenční poplatek 10 euro se bude vybírat na místě od těch, kteří se konference účastní prezenční formou v Praze. Od online účastníků žádný poplatek vyžadován není.

10. Bude pro účastníky konference zařízeno ubytování?

Bohužel nemáme prostředky na zařízení / financování ubytování pro účastníky konference.  Na našem webu jsou dispozici alespoň užitečné tipy, kde se v Praze ubytovat.

11. Jaké jsou požadavky při vstupu do České republiky ohledně COVID-19?

Vzhledem k rychle se měnící situaci budeme účastníky informovat o konkrétních opatřeních v době bližší konání konference. Pokud by pro někoho vstup do České republiky nebyl možný, konference se může účastnit dálkově online formou.

12. Kdo IFUSCO XXXVII organizuje a jak ho mohu kontaktovat?

IFUSCO XXXVII organizují doktorandi z Univerzity Karlovy. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu (ifusco2022@gmail.com). Důležité informace zveřejňujeme taktéž na našich profilech na Facebooku a VKontakte.